Zamówienia archiwalne

Zamówienie - Organizacja wydarzenia kulturalnego- koncertu muzycznego podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Filmu „Transatlantyk Festival” wraz z działaniami promocyjnymi i produkcją wydarzeń

Zamówienie udzielane na podstawie Art.4d ustawy PZP

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej
ul. Ligonia 7 40-036 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamówienie - Działania reklamowo - promocyjne

Zamówienie udzielane na podstawie Art.4d ustawy PZP

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej
ul. Ligonia 7 40-036 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznychRejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja działu tematycznego
Adam Adamski 2021-05-05 14:55:22