Ogłoszenia o udzielonych zamówieniachZamówienie - Organizacja wydarzenia kulturalnego- koncertu muzycznego podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Filmu „Transatlantyk Festival” wraz z działaniami promocyjnymi i produkcją wydarzeń

Zamówienie udzielane na podstawie Art.4d ustawy PZP

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej
ul. Ligonia 7 40-036 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamówienie - Działania reklamowo - promocyjne

Zamówienie udzielane na podstawie Art.4d ustawy PZP

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej
ul. Ligonia 7 40-036 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Zamówienie ZP-1/PN/2018 - Usługi publikacji promujące Projekt pn.: "Podróż do Wolności- obchody 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 20-lecia samorządności Województwa Śląskiego".

Przetarg nieograniczony

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej
ul. Ligonia 7 40-036 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznychRejestr zmian
Edycja dokumentu : Zmiana nazwy działu
Adam Adamski 2021-05-04 13:40:30
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46