Majątek Instytucji

Nieruchomości: 
Instytucja nie posiada nieruchomości. Lokal jest wynajmowany od Biblioteki Śląskiej.

Ruchomości: 
Na wyposażenie Instytucji składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery.

Środki finansowe zgromadzone są na rachunkach bankowych.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : odznaczone jako opublikowane
Marta Piastowska 2021-04-30 09:36:17
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:50:50
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:50:33
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:50:14
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:46:37
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:46:19
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:46:14
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:45:55
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:45:36
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:45:09
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:45:04
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:44:39
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:43:26
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:43:21
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:43:01
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:42:58
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:41:50
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 13:41:46
Edycja dokumentu : korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-06 12:03:58
Edycja dokumentu : Korekta formatowania tekstu
Adam Adamski 2021-04-03 02:56:43
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-02 11:24:32
Wprowadzenie dokumentu : wprowadzenie
Marta Piastowska 2021-03-31 17:48:33

Otwarte dane Pokaż dane